Międzynarodowy Konkurs Szkła im. Horbowego

Regulamin

Idea Konkursu powstała z inicjatywy Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu przy współpracy Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze i Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Wydarzenie ma promować szkło artystyczne i twórczość z nim związaną jako dyscypliny o szczególnym znaczeniu dla tradycji Wrocławia i całego Dolnego Śląska. Patronem konkursu jest prof. Zbigniew Horbowy – wybitny artysta i projektant, wieloletni rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusz Gepperta we Wrocławiu, reformator polskiego szkła artystycznego, który całe swoje twórcze życie związał z regionem dolnośląskim. W ten sposób organizatorzy chcą przerzucić pomost między historią a przyszłością tej wyjątkowej dziedziny sztuki.

Nabór zakończony. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!

Miło nam poinformować, że w pierwszej edycji Międzynarodowego Konkursu Szkła im. Horbowego wpłynęło ponad 125 zgłoszeń! Wśród nich znajdują się prace artystów m.in. z USA, Wielkiej Brytanii, Estonii, Rumunii, Litwy, Izraela i Japonii. Jury dokona selekcji prac do drugiego etapu Konkursu do 15 grudnia 2022. Organizatorzy przewidują nagrody dla laureatów Konkursu. Wystawa konkursowa odbędzie się w Galerii Geppart Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu oraz w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze w 2023 roku. Wydany zostanie także katalog z pracami laureatów.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Przedsięwzięcie towarzyszy światowym obchodom Międzynarodowego Roku Szkła Organizacji Narodów Zjednoczonych.


Zdjęcia i materiały graficzne dot. Konkursu można otrzymać, kierując zapytanie na adres: horbowy@okis.pl