Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław

e-mail: horbowy@okis.pl


Organizatorzy

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu (OKiS) jest Instytucją Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego powstałą w 1973 r. Głównymi zadaniami Ośrodka są współtworzenie tożsamości kulturalnej Dolnego Śląska, integracja środowisk twórczych regionu pogranicza oraz promocja sztuki we wszystkich jej aspektach i formach. Poprzez szeroką działalność promocyjną i organizacyjną, OKiS wpiera i wzbogaca krajobraz kulturalny regionu dolnośląskiego, kultywując jego bogatą historię, dziedzictwo i tradycję.

Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze

Muzeum Karkonoskiego i gromadzi eksponaty związane z historią, etnografią, rzemiosłem oraz sztuką regionu. Na szczególną uwagę zasługują – największa w Polsce kolekcja szkła artystycznego, pokaźna kolekcja XVIII i XIX-wiecznego malarstwa na szkle, kolekcja wyrobów z cyny, a także ekspozycja etnograficzna – drewniana chata o konstrukcji przysłupowej (charakterystycznej dla regionu), wyposażona w tradycyjne sprzęty używane w XVIII i XIX wieku.look at thiscontinue reading

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu jest uczelnią państwową, posiadającą pięć wydziałów, kształcących studentów na studiach stacjonarnych w jedenastu kierunkach oraz na pięciu kierunkach w formie niestacjonarnej. Akademia umożliwia rozwinięcie zainteresowania obszarem sztuki dzięki bogatej ofercie kierunków studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających z zakresu rysunku, malarstwa i rzeźby.