Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia w pierwszej edycji Międzynarodowego Konkursu im. Horbowego. Jury dokona wstępnej oceny zgłoszeń oraz wyboru prac do drugiego etapu Konkursu do 15 grudnia 2022 roku. Informacje o zakwalifikowaniu do drugiego etapu Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatorów do 15 stycznia 2023 roku.